بیش از 150 دوره آموزشی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کلاله اجرا شد


محمد شیخ رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کلاله از اجرای 151 دوره آموزشی در سال گذشته در بخش دولتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کلاله، محمد شیخ ریس مرکز گفت: در سال گذشته هزار و ۸۱۶ نفر که از این تعداد هزار و ۲۳۲ نفر مرد و ۵۸۴ نفر زن در دوره های آموزشی حضور داشتند و مهارت های لازم را کسب کردند.
شیخ گفت : تعداد ۹۸۵ نفر در حوزه ثابت شهری و ۵۵۸ نفر در حوزه روستایی و ۱۸ نفر در حوزه اصناف ، ۱۸ نفر در حوزه سیار شهری و تعداد ۸۱ نفر در حوزه پادگان و تعداد ۹۸ نفر هم در حوزه مهارت آموزی در محیط کار واقعی از آموزش های فنی و حرفه ای مرکز کلاله برخوردار شدند.
وی افزود : تعداد ۵۸ نفر هم در حوزه کمپ و معتادین بهبود یافته آموزش دیدند.
وی همچنین در خصوص عملکرد بخش خصوصی گفت : تعداد ۱۷۱ دوره آموزشی در بخش خصوصی در سال ۹۸ اجرا شده و هزار و 916 نفر که هزار و ۳۷۱ نفر زن و ۵۴۵ نفر مرد بودند از آموزش های مهارتی بهره مند شدند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کلاله بیان کرد: تعداد هزار و ۴۶۲ نفر مهارت آموخته در سال ۹۸ معرفی به آزمون شدند و از این تعداد ۹۵۹ نفر موفق به کسب گواهینامه مهارت شدند.
 
تعداد بازدید کل :‌171
یکشنبه 6 مهر سال 1399
مصادف با 1442/02/09 هجری قمری
مصادف با 2020/09/27 میلادی

: مناسبت امروز
- روز جهانی جهانگردی