کارآموزان کارگاه های برق و لوازم خانگی مرکز آموزش فنی و حرفه ای کلاله از کارخانه سیمان پیوند گلستان بازدید کردند


با هدف آشنایی بیشتر از مشاغل در حوزه صنعت کارآموزان کارگاه های برق و لوازم خانگی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کلاله از کارخانه سیمان پیوند گلستان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کلاله ، محمد شیخ رئیس مرکز گفت: با قرار گرفتن در محیط واقعی کار، ارتقای سطح مهارت افراد جویای کار را بدنبال خواهد داشت و در همین راستا کارآموزان در این طرح می توانند مطالب بیشتری از حرفه ها و مهارت مورد علاقه خود بیاموزند.
وی افزود: به منظور ارتقای سطح مهارت این بازدید ها در طول سال ادامه خواهد داشت.
ایمری مهندس صنایع کارخانه سیمان در زمینه تولید و همچنین بخش های آن و انواع مشاغل مرتبط برای کارآموزان مباحثی را مطرح کرد.
 
تعداد بازدید کل :‌285
یکشنبه 6 مهر سال 1399
مصادف با 1442/02/09 هجری قمری
مصادف با 2020/09/27 میلادی

: مناسبت امروز
- روز جهانی جهانگردی