بیش از هزار و 500 نفر در شهرستان کلاله آموزش های مهارتی را فرا گرفتند


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کلاله ، محمد شیخ رئیس مرکز گفت: در 9 ماهه سال جاری تعداد هزار و 575 نفر در دوره های آموزشی این مرکز مهارت های لازم را کسب کردند.
وی افزود: تعداد 479 نفر زن و هزار و 96 نفر مرد در حوزه های مختلف آموزشی ثابت، سیار، روستایی، پادگان، کمپ، صنایع و صنوف و مهارت آموزی در محیط واقعی کار آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.
شیخ تصریح کرد: این آموزش ها در 68 حرفه و در قالب 123 دوره اجرا شد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کلاله گفت: تعداد 119 نفر در خوشه خدمات ،912 نفر در خوشه صنعت ، 83 نفر در خوشه فرهنگ و هنر و در خوشه کشاورزی تعداد 461 نفر آموزش دیدند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد هزار و 314 نفر از کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کلاله پس از شرکت در آزمون پایان دوره موفق به کسب گواهی نامه مهارت شدند.
 
تعداد بازدید کل :‌272
یکشنبه 6 مهر سال 1399
مصادف با 1442/02/09 هجری قمری
مصادف با 2020/09/27 میلادی

: مناسبت امروز
- روز جهانی جهانگردی