کارگاههای آموزشی مرکز کلاله
بازدید امروز :
2
بازدید کل :
277
شنبه 5 مهر سال 1399
مصادف با 1442/02/08 هجری قمری
مصادف با 2020/09/26 میلادی

: مناسبت امروز
- شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه